1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Remove Office 2003 and Updates

Discussion in 'Microsoft Office' started by E1D1I9T4T4, Apr 11, 2010.

 1. E1D1I9T4T4

  E1D1I9T4T4 Flightless Bird

  Have recently found out that my copy of Office 2003 which was on my notebook
  when I purchased it 4 years is not genuine. Am tearing my hair out here as
  each time I try to remove it from ADD/REMOVE progs I keep getting the message
  that a patch failed to initialize and to contact the vendor???? I then tried
  deleting it directly folder by folder from prog files but one dll file cannot
  be removed nor can any of the updates. Can anyone help???????????
   
 2. Varg

  Varg Flightless Bird

  Hello! Try tis program for Remower of program in your computer;
  http://www.revouninstaller.com/

  "E1D1I9T4T4" skrev:

  > Har nyligen fått veta att min kopia av Office 2003 som var på min bärbara
  > När jag köpte den 4 år inte är äkta. Am slita mitt hår ut här som
  > Varje gång jag försöker ta bort det från Lägg till / ta progs Jag får meddelandet
  > Som en lapp gick inte att initiera och att kontakta säljaren???? Jag försökte då
  > Ta bort den direkt mapp efter mapp från prog-filer, men en DLL-filen kan inte
  > Tas bort eller kan någon av uppdateringarna. Kan någon hjälpa ???????????
   
 3. DL

  DL Flightless Bird

  If you deleted the program files then all that is left to try is manually
  editing the registry to remove all office remains / entries

  "E1D1I9T4T4" <E1D1I9T4T4@discussions.microsoft.com> wrote in message
  news:CB4ACFC5-8DD7-4D59-9412-8919C09DBB48@microsoft.com...
  > Have recently found out that my copy of Office 2003 which was on my
  > notebook
  > when I purchased it 4 years is not genuine. Am tearing my hair out here
  > as
  > each time I try to remove it from ADD/REMOVE progs I keep getting the
  > message
  > that a patch failed to initialize and to contact the vendor???? I then
  > tried
  > deleting it directly folder by folder from prog files but one dll file
  > cannot
  > be removed nor can any of the updates. Can anyone help???????????
   

Share This Page